ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΖΩΝΗ, 2020

Online

Μια διαδραστική κατάθεση απόψεων και εμπειριών μεταξύ τριων κλινικών σε 3 Περιστατικά

EDUCATORS

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΜΕΝΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΗΛΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email
Shape
Shape
Copyright 2022 © All rights Reserved.
Designed & Developed by Webstep.gr

George S. Goumenos BScPharm, DDS, MS, DrOdont

Diplomate, American Board of Periodontology

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website, read more in our privacy policy page.